Färjestad Måndag 2 Mars 1640 Auto
230.001 - 625.000 kr.
 Startnr Starter Vinst Plats Galopp Kr/start  Streck
1 French Destiny* (NO)
Ulf Ohlsson
29 24% 41% 14% 14' 25%
2 Global Nirvana
Björn Goop
55 15% 44% 7% 11' 51%
3 Nocturnal
Mikael J Andersson
70 10% 27% 27% 7' 2%
4 Sir Chic
Thomas Dalborg
65 12% 38% 14% 7' 9%
5 Flash Dreamcatcher
Marcus Hultman
61 2% 30% 11% 8' 1%
6 Quantum FireFox
Niclas Benzon
60 22% 52% 27% 9' 7%
7 Gatlin Bob
Morgan Ivarsson
71 10% 37% 4% 8' 2%
8 Nelle Venue
Chris Trotter
70 3% 36% 4% 6' 1%
9 I'm Ken* (NO)
Dagfinn Aarum
28 11% 32% 21% 8' 1%
Turordning: 1-9-2-4-7-6-3-8-5
Informationen på sidan tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör ATG.